Styrets medlemmer

Styret skal kontaktes via e-post
solsiden4@styrerommet.net

Styremedlemmer kan kontaktes per telefon i tilfeller som er av mer hastig karakter.

Tore Hegna
Mob.: 90151331

Morten Kaupang
Mob.: 97078040

Henning Hamnes
Mob.: 99257342

Varamedlemmer:
Anne Mari Øverøyen
Aud Dalsegg

5707 Solsiden 4 - kontaktperson i OBOS

Cathrine Naas
Tlf.: 22988926 / 92259323

E-post: post@oef.no