29 aug 2018

Hver beboer må rydde/rengjøre sin kjellerbod pga møll i kjellerbodene.

Bodene i NA 13 og 11 må ryddes og støvsuges for å bli kvitt møllen i kjelleren Styret i Solsiden 4 viser til tidligere melding i sommer angående klesmøll/melmøll i bodene i NA 11 og NA 13. Styret har vært i samtaler med skadedyrsfirma. De kan ikke utføre noe i bodene da dette handler om å rydde og støvsuge boder. Møllen spiser følgende: Mat Klær av ull, silke og pels Tepper Fjærprodukter slik som dyner og puter soveposer osv All annet organisk materiale Selv om noen sameiere har utført rydding i sine boder, ber styret om at samtlige sameiere tar en gjennomgang og opprydding i sine boder ila førstkommende uke og kaster alt infisert av ovenstående. Alle boder må ryddes og støvsuges. Styret har gått til innkjøp av støvsuger til dette formålet. vil Støvsugeren vil være tilgjengelig fra fredag 30.08. til søndag 09.10, den vil i denne perioden stå bak strømskap i U1 i NA 11. Fra 3 september til 10. september settes det ut containere som søppel kan kastes i. For å unngå at dere får med møll opp i leilighetene anbefaler styret at dere bruker støvsugeren som står i kjelleren. Alt organisk materiale som skal lagres i kjeller må lagres i tette beholdere. Møllen vil fortsette å leve der i flere mnd. etter opprydningen slik at vi må hindre tilgang for larvene å spise. Det er avgjørende at alle følger opp dette. Hver sameier plikter derfor å melde tilbake til styret når bod er gjennomgått, ryddet, organisk materiale sikret/kastet og boden rengjort. Fristen settes til mandag 10. september. Det anbefales at dette gjøres så snart som mulig når containerne er satt ut, slik at hver enkelt sameier sparer egne kostnader for avfall. Det vil ikke settes ut ekstra container etter 9 september. Tilbakemelding til styret skjer på epost til solsiden4@styrerommet.net husk å oppgi leilighetsnr. Vennlig hilsen Styret Solsiden 4