14 jun 2018

Vårt felles ansvar for et trivelig bomiljø

Styret har motatt klager angående at det kastes søppel ned fra balkonger og at beboere ikke rydder opp etter seg på fellesområder. Vi minner derfor alle beboere på sitt ansvar for å bidra til å skape et trivelig bomiljø, og benytte oppsatte søppeldunker og sjakter. Minner igjen om at det ikke skal kastes søppel, bokser eller andre gjenstander fra balkonger.