Solsiden 4 Boligsameie

Velkommen til hjemmesidene til Solsiden 4 Boligsameie.

Sameiet er ett av seks boligsameier på Solsiden i Nydalen (Oslo), og består av adressene Nydalen Allé 11 og 13, 0484 OSLO.

Solsiden 4 har sammen med de øvrige boligsameiene på Solsiden et fellessameie (Solsiden Utomhussameie) som har ansvar for fellesområder i tillegg til en rekke felles avtaler for bl.a. vaktmestertjenester, renhold og kabel-TV.

Solsiden 4 Boligsameie ledes av et styre med tre medlemmer og to varamedlemmer.

OBOS Eiendomsforvaltning er sameiets forretningsfører.

På hjemmesidene til Solsiden 4 Boligsameie vil du som beboer finne informasjon om boligsameiet ditt.

Hvis du ikke finner den informasjonen du behøver på hjemmesidene må du gjerne ta kontakt med styret.