Nabovarsel

Heng opp lapper på oppslagstavlene i begge oppgangene, og husk å få med følgende opplysninger:

 Dato for når du antar det kan bli noe mer støy

 Navnet ditt

 Etasje og oppgang

 Telefonnummer for kontakt