Nøkler til leilighet og postkasse

Den enkelte beboer må selv skaffe ekstra nøkler ved behov.

Nøkler til leiligheter kan files opp selv.

Nøkler til strømskap i enden av korridorene er standard OLH-nøkler, som kan kjøpes i de fleste jernvareforretninger.

Nøkkel til ytterdør kan ikke kopieres, men bestilles hos OBOS:

Kontaktperson: Cathrine Naas

OBOS Eiendomsforvaltning AS

Møllergata 39

Postboks 6668 St. Olavs plass

0129 Oslo

tlf 22988926/92259323

E-post: post@oef.no

Hvis du mister nøkkelen til ytterdøren er det viktig at du gir styret beskjed.