Søppelsortering - avfall

Søppelsjakter for papir, plast og restavfall

Søppelsjakter for papir, plast og husholdningsavfall finnes ved gjennomgangen,

Papp og esker skal deles i mindre deler (maks. 20x20 cm) før de kastes i sjakten for papir.

Det finnes også en større container for større papiravfall/papp, denne er plassert mellom bygg 2 og 4. 

Gjenstander som kan sette seg fast, må IKKE kastes i søppelsjaktene!

Det er forbudt å sette fra seg søppel og annet avfall ved søppelsjaktene utenfor blokkene samt i ganger/fellesområdene og i bodområdene!

 

Container for div avfall.

Ca fire ganger i året bestilles det felles container for beboere på Solsiden -

Det kommer info på hjemmeside og oppslag om tidspunkt.

Glass og metall

Nydalsveien - her kan flasker og bokser kastes.

Farlig avfall

Farlig avfall kan leveres inn i nærmiljøet på avtalte tidspunkt.

Mer info sees på nettsiden http://www.farligavfall.kildesorteringioslo.no/

Mer informasjon om gjennbruksstasjoner og hageavfallsmottak finner du på nettsiden til renovasjonsetaten, https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/

VIS RESPEKT FOR NABOER OG MILJØET – HOLD SOLSIDEN RENT OG RYDDIG!